Apie mus

Mūsų kompanija

Pirkdami prisidedate prie neįgaliųjų integracijos į darbo rinką.

UAB „Socialinis institutas“ – tai neįgaliųjų socialinė įmonė, kurioje dirba daugiau kaip 50% fizinę negalią turinčių darbuotojų.

Esame orientuoti ne tik į aukštos kokybės paslaugų teikimą, bet taip pat ir į socialiai pažeidžiamų darbuotojų, turinčių fizinę negalią, integravimą į darbo rinką, socialinės atskirties mažinimą bei darbo vietų sukūrimą ir išlaikymą.